Get Adobe Flash player

ข้อมูลสารสนเทศปี 2561

หน่วยงานต่างๆ

เว็บไซต์ศูนย์เครือข่าย

งบทดลองประจำปีงบประมาณ

ติดต่อสอบถามพูดคุยกับเรา

Login Form

กระดานข่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

  • หนังสือแจ้งโรงเรียนในสังกัด
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.กส.2
  • ข่าวแจ้งประชุม สพป.กส.2
  • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

More Topics »

More Topics »

       

     เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายธนาดุล  พาลี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒  เป็นประธานเปิดการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและความรับผิดทางทะเมิดของเจ้าหน้าที่       อ่านต่อคลิก........

                             

   เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อน  อ่านต่อ........

                                   เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ พร้อมคณะ ได้ออกประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  อ่านต่อ......

                                  

 

   เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑   อ่านต่อ......

                                  

 

  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ร่วมงานมหกรรมโปงลาง  อ่านต่อ......

                                 

                                                                                                      ภาพกิจกรรมทั้งหมด...

 

 

 

 

 

 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น

รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 2


ปฏิทิน สพป.กส.2

loader

แบบ ปพ.3 โรงเรียนในสังกัด