จดหมายข่าวชาวหัวงัววิทยาคาร...

แบบเรียนออนไลน์ หลักสูตรการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ (ศน.สุกัลญา ภ...

แบบเรียนออนไลน์ หลักสูตรการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่& […]

การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ศูนย์เครือข...

การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทาง […]

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS)

ขอแสดงความยินดีกับทางโรงเรียนหัวงัววิทยาคาร และคณะคุณคร […]

รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2562...

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2562 (สามารถคัดลอ […]

บรรยากาศ การสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบโรงเรียนหนองม...

วันที่ 4 มีนาคม 2563 โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา เป็นสนามสอ […]