รางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS)

ขอแสดงความยินดีกับทางโรงเรียนหัวงัววิทยาคาร และคณะคุณคร […]

รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2562...

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2562 (สามารถคัดลอ […]

บรรยากาศ การสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบโรงเรียนหนองม...

วันที่ 4 มีนาคม 2563 โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา เป็นสนามสอ […]