การอบรมเชิงปฏิบัติการ”การเสริมสร้างสมรรถนะธุรการโรงเรียนสู่คุณภา...

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ศูนย์เครือข่ายฯยางตลาด 1 นำโดย นายรุ้ง ทาสะโก ผู้อำนวยการโรงเรียนปอแดงวิทยา ประธานศูนย์เครือข่ายฯยางตลาด 1 ร่วมกับคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ และนายวิวัฒพงษ์ พัทโท ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกคันจ้องหนอง...

พิธีรับมอบป้ายเกษียณนุสรณ์และรั้วโรงเรียนศิษย์เก่านุสรณ์ โรงเรียนหัวงั...

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 นายเสกสรรค์ เขียวไกร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 นายสถิต ศรีถาวร ศน.สพป.กาฬสินธุ์ 2และคณะผู้บริหารโรงเรียนศูนย์เครือข่ายฯยางตลาด 1 เป็นประธานพิธีรับมอบป้...

จดหมายข่าวชาวหัวงัวฯ

กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา”วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา” ปี 2563

จดหมายข่าวชาวโคกคันจ้องฯ...

การเตรียมความพร้อมของการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 และการเปิดเรียนสัปดาห์แรก ยุคโควิด-19 New Normal...

จดหมายข่าวชาวหัวงัวฯ

การอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2563 ยุคโควิด 19...

จดหมายข่าวชาวหัวงัววิทยาคาร...