พิธีสักการะและฟ้อนรำสักการะพระประชาชนบาล...

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาพลินธุ์ เขต 2 นายสุระเชษฐ์ พละเอ็นผอ.สพป.กาฬสิ้นธุ์ เขต 2เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึก...

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ฯ ร่วมงาน ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ นมัสการพระพรหมภูสิงห์ /ตั้งองค์กฐิน ครั้งที่ 18 ประจำปี 2565 ณ เชิงเขาภูสิงห์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอำเภอสหัสขันธ์ ...

กิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวั...

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นประธานการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง นักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที...

ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายพยุงค์ ทองคำ...

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพฯ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ร่ว...