รวมเกียรติบัตรระดับชาติโรงเรียนหัวงัววิทยาคาร...

รวมเกียรติบัตรระดับชาติที่ผู้บริหาร คณะครูอละนักเรียนได […]

ระบบแจ้งผลการเรียนออนไลน์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร...

ผลพลอยได้จากโควิด – 19..คือได้ระบบแจ้งผลการเรียนอ […]

คณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว จาก สพป.กส .2 ประเมินศูนย์เครือข...

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563 : โรงเรียนในศูนย์เครือข่ […]

รวมจดหมายข่าวโรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ปีการศึกษา 2562...

รวมจดหมายข่าวโรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ปีการศึกษา 2562

รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2562...

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2562 (สามารถคัดลอ […]