แบบเรียนออนไลน์ หลักสูตรการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ (ศน.สุกัลญา ภ...

แบบเรียนออนไลน์ หลักสูตรการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่& […]

ระบบแจ้งผลการเรียนโรงเรียนหัวงัววิทยาคาร...

โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ได้จัดทำระบบแจ้งผลการเรียนออนไลน […]

คณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว จาก สพป.กส .2 ประเมินศูนย์เครือข...

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563 : โรงเรียนในศูนย์เครือข่ […]

คณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว จากสพป.กส .2 ประเมินศูนย์เครือข่...

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 : โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ รั […]

รวมจดหมายข่าวโรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ปีการศึกษา 2562...

รวมจดหมายข่าวโรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ปีการศึกษา 2562