การอบรมเชิงปฏิบัติการ”การเสริมสร้างสมรรถนะธุรการโรงเรียนสู่คุณภา...

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ศูนย์เครือข่ายฯยางตลาด 1 นำ […]

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 2 รายการ...

อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ (Coding) 15 ชุด ครุภัณฑ์ก […]

พิธีรับมอบป้ายเกษียณนุสรณ์และรั้วโรงเรียนศิษย์เก่านุสรณ์ โรงเรียนหัวงั...

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 นายเสกสรรค์ เขียวไกร รองผู […]

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ศึกษาดูงาน สพป.จันทบุรี เขต 1...

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร […]