นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงกา...

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565  เวลา 09.00 น. นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม ส่งเสริมเทคนิคการจัดการเรียนรู้&n...

การประชุม รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพก...

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565  เวลา 09.00 น.  นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น  ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุม  รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผู้อำนว...

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.กส.2 ผ่านระบบประชุมทางไกล Webe...

เมื่อเวลา 09.00 น. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.กส.2 ผ่านระบบประชุมทางไกล Webex Meetings โดยมีกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นผู้ดำเนินงาน ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมแพร...