นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงกา...

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565  เวลา 09.00 น. นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม ส่งเสริมเทคนิคการจัดการเรียนรู้&n...

การประชุม รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพก...

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565  เวลา 09.00 น.  นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น  ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุม  รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผู้อำนว...

รูปแบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักป...

รูปแบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ...

รายงานการประเมินโครงการค่ายวิชาการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุ...

รายงานการประเมินโครงการค่ายวิชาการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2...

รูปแบบการพัฒนาครูด้วยวิธีการพัฒนาบทเรียนรวมกัน โดยใช้กระบวนการชุมชน แห...

รูปแบบการพัฒนาครูด้วยวิธีการพัฒนาบทเรียนรวมกัน โดยใช้กระบวนการชุมชน แห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...

กิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวั...

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นประธานการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง นักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที...

ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายพยุงค์ ทองคำ...

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพฯ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ร่ว...

การประชุมการคัดเลือกผลงานโรงเรียนสุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรร...

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกผลงานโรงเรียนสุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ณ ห้องประชุมสำนักงาน...

เข้ารับการรับชม-รับฟัง “พุธเช้า ข่าว สพฐ”...

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดฯ เข้ารับการรับชม-รับฟัง “พุธเช้า ข่าว สพฐ” ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เพื่อรับฟังข้อราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสำน...

โครงการพัฒนาหลักสูตรและความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวในโรงเรียน ปีการศ...

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 มอบหมาย ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรและความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 ผ่านร...

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ด้านการบริหารจัดการศึกษาและผ...

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ด้านการบริหารจัดการศึกษาและผลปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู...

รับชม-รับฟัง “พุธเช้า ข่าว สพฐ” และเข้าร่วมการประชุมผู้อำน...

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัดฯ เข้ารับการรับชม-รับฟัง “พุธเช้า ข่าว สพฐ” ประจำวันที่ 29 กันยายน 2564 เพื่อรับฟังข้อราชการ...