โครงสร้างและการจัดองค์กรกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
⬇️

นายเคน อาจดวงดี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
⬇️

นายประดิษฐ์ สีเล
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร : 092-395-3982
⬇️

นางสาวจิราพร แก้วทะชาติ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร: 089-572-0222
Email: Kgewtachact
@gmail.com
⬇️

นางสาวธัญลักษณ์ ภูสง่า
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
โทร: 093-5641494
Email: Peeaon375
@gmail.com
⬇️

นางนุชจนาถ แฝงศรีจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญ
การพิเศษ
โทร: 065-565-2978
Email:-
⬇️

นางมะลิ โสดากุล
เจ้าพนังงานธุรการ
ชำนาญงาน
โทร: 087-867-8680
Email: Mailsoda2519
@hotmail.com

นายธนกฤต สุริรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
โทร:062-289-4764
Email: Thanakrit228
@gmail.com

นายคำแก้ว ยศคำลือ
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
โทร: 084-955-2816
Email: –
⬇️

นายวิริยะ สิงหะสุริยะ
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ
โทร: 087-490-2004
Email: Komanpmsu.
2004@hotmail.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *