คณะศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 ลงพื้นที่โรงเรียน และบ้านนักเรียน ดำเนินการนิเทศ ติดตามฯ การทดลองการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระยะที่ 2 ในช่วงสภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid 19) ของโรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษายางตลาด 1

12 มิถุนายน 2563 : คณะศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 ประกอบด้วย นางสาวสุกัลญา ภูผิวโคก , นายสถิต ศรีถาวร และ นายสมภาร บุดดี ลงพื้นที่โรงเรียน และบ้านนักเรียน ดำเนินการนิเทศ ติดตามฯ การทดลองการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระยะที่ 2 ในช่วงสภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid 19) ของโรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษายางตลาด 1
ผลการนิเทศ ติดตามฯ พบว่า ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี โดยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน ได้ให้ความสำคัญ มุ่งมั่น ตั้งใจ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้เป็นอย่างดี นักเรียนและผู้ปกครองให้ความสำคัญกับการเรียน และมีส่วนร่วมในการดูแลเอาใจใส่กับกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างดี โดยทางโรงเรียนมีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และความพร้อมของนักเรียน ส่วนใหญ่นักเรียนได้เรียนรู้ในรูปแบบของใบความรู้ ใบงาน ประกอบกับการเรียนรู้ทางไกล DLTV
ขอชื่นชม และขอบคุณ ท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการดูแล และเอาใจใส่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนได้เป็นอย่างดียิ่ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *