สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ดำเนินการนิเทศ ติดตาม การเตรียมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ในสภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรน่า 2019 (COVID 19)

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตาม การเตรียมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ในสภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรน่า 2019 (COVID 19) โดยมีคณะกรรมการจำนว 4 ท่าน ดังนี้
1. นายเสกสรรค์ เขียวไกร รอง ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
2. นายพีรวัฒน์ วงษ์พรม ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา
3. นายวิวัฒนพงษ์ พัทโท ผอ.โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี
4. นายสถิต ศรีถาวร ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
นิเทศ ติดตาม ฯ ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษายางตลาด 1 จำนวน 8 โรง คือ
1. โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม
2. โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี
3. โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์
4. โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม
5. โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา
6. โรงเรียนปอแดงวิทยา
7. โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์
8. โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา
ผลการนิเทศฯ พบว่า ทุกโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมได้เป็นอย่างดี โดยยึดแนวทางการดำเนินการของ สพฐ. ตามระยะต่างๆ ใน 4 ระยะ ทุกโรงเรียนได้ดำเนินการเตรียมหนังสือ แบบเรียน พร้อมอุปกรณ์การเรียนแจกให้กับนักเรียนด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งได้เตรียมเอกสาร ใบงาน ใบความรู้ เพื่อแจกให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ที่บ้าน ตามระยะที่ 2 (18 พฤษภาคม 2563)
นอกจากนี้ โรงเรียนต่างๆ ได้เตรียมการเพื่อทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ในหลายช่องทาง เช่น แบบ Conference , DLTV และ แบบ On-Site
ขอชื่นชม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน ที่ให้ความสำคัญ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ในการเตรียมการ ดังกล่าว ได้อย่างดียิ่ง ครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *