23 มีนาคม 2563 : นายสถิต ศรีถาวร ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่กรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

23 มีนาคม 2563 : นายสถิต ศรีถาวร ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่กรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 3 คน คือ 1. นางสาวภรณ์จิรา วิชาชัย วิชาเอกคณิตศาสตร์ 2. นางสาวภัคชิสา โพธิไพร วิชาเอกสังคม และ 3. นางสาวธนวรรณ เห็มบาสัตย์ วิชาเอกภาษาไทย ณ โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษายางตลาด 2
ผลการประเมินฯ พบว่า คุณครูผู้ช่วยทั้ง 3 คน มีการพัฒนางานทั้งในเชิงปริมาณ และ เชิงคุณภาพ ได้เป็นอย่างดี มีผลงานนักเรียน ผลงานครู ที่หลากหลาย และหน้าสนใจ คุณครูมีการพัฒนาการจัดทำแผนการจักการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่หน้าสนใจ มีการผลิตสื่อที่สอดคล้องกับกิจกรรมและเนื้อหาการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี มีการดำเนินการจัดทำการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ถูกต้องตามรูปแบบการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา มีการจัดทำผลงายการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อช่วยแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาการเรียนของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม…
ขอชื่นชม และให้กำลังใจกับคุณครูผู้ช่วยทั้ง 3 คน ที่มีความมุ่งมั่น และ ตั้งใจ ในการพัฒนางานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ได้เป็นอย่างดียิ่ง
ขอขอบคุณคุณท่าน ดร.ปิยะกุล อุทโท ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรการศึกษาทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับ และ เอื้ออำนวยความสะดวกในครั้งนี้ เป็นอย่างสูงยิ่ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *