คณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว จาก สพป.กส .2 ประเมินศูนย์เครือข่ายฯ ยางตลาด 1

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563 : โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา​  ประเมินคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ  5 ดาว​ และการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ตามนโยบาย และ จุดเน้นของ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ของโรงเรียนในสังกัด ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษายางตลาด 1 จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่
1. รร.วัดบ้านกุดสังข์
2. รร.หัวงัววิทยาคาร
3. รร.พินิจราษฎร์บำรุง
4. รร.ฮ่องฮีวิทยา 5. รร.ชุมชนดอนยูงวิทยายน 6. รร.ผดุงราษฎร์วิทยา
โดยมีคณะกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้
1. นายเสกสรรค์ เขียวไกร รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 (ประธาน)
2. นายพีรวัฒน์ วงษ์พรม ผอ.โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา (กรรมการ)
3. นายวิวัฒพงษ์ พัทโท ผอ.โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี (กรรมการ)
4. นายสถิต ศรีถาวร ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 (กรรมการและเลขานุการ)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *