คณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว จากสพป.กส .2 ประเมินศูนย์เครือข่ายฯ ยางตลาด 1

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 : โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ รับการประเมินโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา , ตามนโยบาย และ จุดเน้นของ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 และ นิเทศ ติดตาม แบบบูรณาการ ของโรงเรียนในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษายางตลาด 1 จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่
1. รร.ชุมชนดอนม่วงงาม
2. รร.โคกคันจ้องหนองแต้ฯ
3. รร.หนองไม้พลวงวิทยาคม
4. รร.ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา

5. ดรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์
โดยมีคณะกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้
1. นายเสกสรรค์ เขียวไกร รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 (ประธาน)
2. นายพีรวัฒน์ วงษ์พรม ผอ.โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา (กรรมการ)
3. นายวิวัฒพงษ์ พัทโท ผอ.โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี (กรรมการ)
4. นายสถิต ศรีถาวร ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 (กรรมการและเลขานุการ)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *