ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *