โครงการห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ สพป. กส. 2 ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ฺBest Practice) ประภทครูผู้ผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

รางวัลเหรียญทองอันดับ 2 รร.ขนาดกลาง-ใหญ่

รางวัลเหรียญทอง รร.ขนาดกลาง-ใหญ่

รางวัลเหรียญทอง รร.ขนาดกลาง-ใหญ่

Leave a Reply

Your email address will not be published.