ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อใช้รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู 

สังกัดสำงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566

Leave a Reply

Your email address will not be published.