ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด

Leave a Reply

Your email address will not be published.