13 ตุลาคม 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2มอบหมายให้ นายเคน อาจดวงดี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 นำบุคลากรของสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเ พื่อน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2565
โดยมี นายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภจห้วยเม็ก เป็นประธานในพิธี ณ. หอประชุมอำเภอห้วยเม็ก
อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

Leave a Reply

Your email address will not be published.