พิธีสักการะและฟ้อนรำสักการะพระประชาชนบาล

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาพลินธุ์ เขต 2

นายสุระเชษฐ์ พละเอ็นผอ.สพป.กาฬสิ้นธุ์ เขต 2เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น.

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

มอบหมายให้ นายเคน อาจดวงดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีสักการะและอนรำสักการะพระประชาชนบาล และธีเปิดงานมหกรรมสินค้าโอทอปของดี

จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ลานอนุสาวรีย์พระประชาชนบาล เชิงเขาภูสิงห์ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาพสินธุ์

Leave a Reply

Your email address will not be published.