ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานราชการ ปี พ.ศ. 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published.