ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผุู้สอน และตำแหน่งพี่เลี้ยง ประจำปี พ.ศ. 2565

หมายเหตุ สนามสอบโรงเรียนห้วยเมกราษฎร์นุกูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสิธุ์ เขต ๒)

https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5/@16.5977738,103.2246637,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3122c3c4a726e20f:0x9f81fdecf0a2fbf9!8m2!3d16.5977687!4d103.2268524?hl=th

Leave a Reply

Your email address will not be published.