ประกาศจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสซึ่งเป็นกรณีจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นวงเงินต่ำกว่า 5000 บาท
1-ประกาศจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสซึ่งเป็นกรณีจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นวงเงินต่ำกว่า-5000-บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *