นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม ส่งเสริมเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 (เปิดบ้านนวัตกรรม) และเยี่ยมชั้นเรียนการจัดการเรียนการสอนที่เป็น Active Learning

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565  เวลา 09.00 น. นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม ส่งเสริมเทคนิคการจัดการเรียนรู้          ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  (เปิดบ้านนวัตกรรม) และเยี่ยมชั้นเรียนการจัดการเรียนการสอนที่เป็น  Active Learning ณ โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2

Leave a Reply

Your email address will not be published.