การประชุม รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565  เวลา 09.00 น.  นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น  ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุม  รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 1/2565  โดยผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย  นายเคน  อาจดวงดี, ดร.ศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ, นายพยุงค์  ทองคำ รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2, ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง 9 ศูนย์ฯ, ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  ณ ห้องประชุมแพรวา (ชั้น 3) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

Leave a Reply

Your email address will not be published.