ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เขตตรวจราชการที่ 12 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สพป.กส.2 วันที่ 4 เมษายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published.