ประชุมรับฟังชี้แจงกรอบการประเมินผล การปฏิบัติราชการ
เมื่อเวลา 09.00 น. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 พร้อมด้วย รอง.ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ 2 ผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัด ตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom meeting ณ ห้องประชุมแพรวา ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

Leave a Reply

Your email address will not be published.