โครงการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563
  1. รูผู้ช่วยที่เข้าอบรมสามารถดาวโหลดตัวอย่าง เอกสารรายงานสรุปผลองค์ความรู้ ได้ที่นี้ คลิกดาวโหลดhttps://drive.google.com/file/d/1nfbZYeIut22YqZr-5OlqBfJWNnaV-f0k/view
  2. ครูผู้ช่วยที่เข้าอบรมสามารถดาวโหลดตัวอย่าง เอกสารรายงานสรุปผลองค์ความรู้ (สามารถแก้ไขได้) ได้ที่นี้ คลิกดาวโหลด

1. ตารางอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย ปี 2563

2.แบบทดสอบออนไลน์

คลิกเข้าทดสอบ (Pre-test)

3.แบบประเมินความพึงพอใจ

คลิกเข้ารับการประเมินความพึงพอใจ

4. แบบลงเวลาเข้ารับการอบรม วันที่ 24 ส.ค. 2563

คลิกเช็คเวลาเข้ารับการพัฒนาหมวดที่ 1
คลิกเช็คเวลาเข้ารับการพัฒนาหมวดที่ 4

5. แบบลงเวลาเข้ารับการอบรม วันที่ 25 ส.ค. 2563

คลิกเช็คเวลาเข้ารับการพัฒนาหมวดที่ 2
คลิกเช็คเวลาเข้ารับการพัฒนาหมวดที่ 3
คลิกเช็คเวลาเข้ารับการพัฒนาหมวดที่ 5

5. ประกาศผลคะแนนการอบรมพัฒนาฯ ครูผู้ช่วย

1. ผลคะแนนสอบออนไลน์ (Pre-test) วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คลิกดูผลสอบ https://drive.google.com/file/d/1Sc71zH-tDQp9gjlCavMvZF72OjNUjl_9/view

2. ผลคะแนนสอบออนไลน์ (Post-test) วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คลิกดูผลสอบ

3. สรุปผลคะแนนการอบรมพัฒนา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คลิกดูสรุปผลคะแนนครับ

Total Page Visits: 1707 - Today Page Visits: 2