ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
เลขที่ 312 หมู่ 4 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46170

แผนที่

พิกัด

ละติจูด 16.599266 N, ลองติจูด 103.227985 E

หมายเลขโทรศัพท์

โทรศัพท์  0-4388-9546-49   โทรสาร  0-4388-9534

เว็บไซต์

http://www.kalasin2.go.th

Facebook

https://web.facebook.com/สพปกาฬสินธุ์-เขต-2-324908151316709/

E-Mail

admin@kalasin2.go.th