ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
เลขที่ 312 หมู่ 4 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46170

แผนที่

พิกัด

ละติจูด 16.599266 N, ลองติจูด 103.227985 E

หมายเลขโทรศัพท์

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  0-4388-9118

กลุ่มบริหารงานบุคคล 0-4388-9105

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0-4388-9459

กลุ่มอำนวยการ 0-4388-9546

โทรสาร  0-4388-9550

เว็บไซต์

http://www.kalasin2.go.th

Facebook

https://www.facebook.com/Kalasin02/

E-Mail

mail.kalasin2@gmail.com