Get Adobe Flash player

หน่วยงานต่างๆ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

เว็บไซต์กลุ่มงานในสังกัด

ติดต่อสอบถามพูดคุยกับเรา

Login Form

Error
  • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/www/virtual/kalasin2.com/htdocs/Gallery/20112014
  • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/www/virtual/kalasin2.com/htdocs/Gallery/26012014
  • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/www/virtual/kalasin2.com/htdocs/Gallery/26112013
Notice
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: Gallery/20112014
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: Gallery/26012014
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: Gallery/26112013

เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือโสมพะมิตร จังหวัดกาฬสินธุ์ นายกิตติพศ พลพิลา ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวรายงานต่อ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ เป็นผู้จัด มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมสร้างจิตสำนึกให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือมีความยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วยลูกเสือ-เนตรนารี จากอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ จากสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ และจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง ๔ เขต รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๙๐ คน

ผอ.สพป.กส 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 นายชาญชัย รสจันทร์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ได้ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัดศูนย์เครือข่ายท่าคันโท จำนวน 7 โรงเรียน อันประกอบด้วย โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร โรงเรียนบ้านโคกกลาง โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม โรงเรียนนาตาลวิทยาคม โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์ โรงเรียนบ้านเกิ้งสลากกินแบ่ง และโรงเรียนบ้านหนองแซง โดยได้ประชุมคณะครูและติดตามในเรื่องต่อไปนี้ การยกระดับผลการทดสอบ O-NET NT ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญของเพื่อนครูชาว สพป.กส.2 การสอนหน้าที่พลเมือง ประวัติศาสตร์ ค่านิยม 12 ประการ ฝากปลูกฝังความดีให้แก่ลูก ๆ นักเรียนให้เกิดอย่างต่อเนื่อง และการติดตามโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยให้คุณครูได้เตรียมแผนการสอน วัสดุ อุปกรณ์และนักเรียนให้พร้อม อีกทั้งให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมตามตารางที่ครูตู้กำหนดในแต่ละรายวิชา

{gallery}20112014{/gallery}

ค่านิยมองค์กร

ความรู้คู่ความดี  สามัคคี มีจิตสาธารณะ