Get Adobe Flash player

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ]]>

 

แผนปฏิบัติการประจำปี

หน่วยงานต่างๆ

เว็บไซต์ศูนย์เครือข่าย

งบทดลองประจำปีงบประมาณ

ติดต่อสอบถามพูดคุยกับเรา

Login Form

ยุทธศาสตร์

             1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

             2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
             3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
             4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
             5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
             6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 

                    

 

Share

ข่าวสารจากศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒

  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
 เลขที่ 312 หมู่ 4 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46170 
โทรศัพท์  0-4388-9546-49   โทรสาร  0-4388-9534

webmaster :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.