Get Adobe Flash player

หน่วยงานต่างๆ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

เว็บไซต์กลุ่มงานในสังกัด

ติดต่อสอบถามพูดคุยกับเรา

Login Form

1050776
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
78
554
1405
1045397
6165
15916
1050776

Your IP: 54.163.209.109
Server Time: 2017-12-13 06:49:43

ผอ.กลุ่ม


ผู้อำนวยการกลุ่ม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

 


นายประดิษฐ์ สีเล
ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนรักษาการ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล


นายภุชพงค์  โคตรบัญชา
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ส่งเสริ
มการจัดการศึกษา

ดร.วิจิตรา โคตรบัญชา
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นโยบ
ายและแผน


นายเรืองฤทธิ์ บุญแสน
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ


นายสันติ  ภูสงัด
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  
ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางจารุวัลย์ อินธิศร
ผู้อำนวยการกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางนันทิรา   เมตตา
รักษาการผู้อำนวยการศูฯย์ ICT
และประชาสัมพันธ์

นายธีรเดช รัตนเมือง
รักษาการผู้อำนวยการ
หน่วยตรวจสอบภายใน


     
Share