Get Adobe Flash player

หน่วยงานต่างๆ

เว็บไซต์ศูนย์เครือข่าย

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 60

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 61

ติดต่อสอบถามพูดคุยกับเรา

Login Form

1190944
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
294
794
3342
1185289
8422
20138
1190944

Your IP: 54.198.126.110
Server Time: 2018-08-17 11:56:19

ผอ.กลุ่ม


ผู้อำนวยการกลุ่ม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

 


นายประดิษฐ์ สีเล
ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนรักษาการ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล


นายภุชพงค์  โคตรบัญชา
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ส่งเสริ
มการจัดการศึกษา

ดร.วิจิตรา โคตรบัญชา
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นโยบ
ายและแผน


นายเรืองฤทธิ์ บุญแสน
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ


นายสันติ  ภูสงัด
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  
ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางจารุวัลย์ อินธิศร
ผู้อำนวยการกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางนันทิรา   เมตตา
รักษาการผู้อำนวยการศูฯย์ ICT
และประชาสัมพันธ์


     
Share