Get Adobe Flash player

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ พร้อมคณะ ได้ออกประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา) โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยาและโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง


Share