Get Adobe Flash player

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ พร้อมคณะ ได้ออกประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา) โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยาและโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง


Share

กระดานข่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

  • หนังสือแจ้งโรงเรียนในสังกัด
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.กส.2
  • ข่าวแจ้งประชุม สพป.กส.2
  • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

More Topics »

More Topics »