Get Adobe Flash player

พิธีอัญเชิญพระบรมสาริกธาตุ

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ณ บริเวณลานหน้าพระธาตุพนมจำลอง วัดป่าธรรมพิทักษ์ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสาริกธาตุและพระอรหันตธาตุในงานนมัสการพระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก บวชชี-พราหมณ์ และบุญกุ้มข้าวใหญ่ ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมี นายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอห้วยเม็ก เป็นหัวหน้าคณะอัญเชิญพระบรมสาริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสมโภชน์องค์พระธาตุ ให้ประชาชนได้กราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมการท่องเที่ยว
นายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอห้วยเม็ก กล่าวว่า การก่อสร้างพระธาตุพนมจำลองอำเภอห้วยเม็ก เกิดจากเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2520 พระเทพรัตนโมลี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารในขณะนั้นและคณะสงฆ์ ได้ประชุมหารือกันว่าชิ้นส่วนละวัตถุมงคลขององค์พระธาตุพนมองค์เดิม สมควรจะนำไปไว้ในพื้นที่ใด และได้ใช้วิธีเสี่ยงทายผล ปรากฏว่าวัดธรรมพิทักษ์ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับอนุญาตให้นำชิ้นส่วนและวัตถุมงคลองค์เดิมมาประดิษฐานไว้เพียงแห่งเดียว ต่อมาระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2524 ตรงกับวันขึ้น 6-8 ค่ำเดือน 3 จึงได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้าง มีกองสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร เป็นผู้ออกแบบ ดังนั้นอำเภอห้วยเม็กจึงถือเอาวันขึ้น 6 ค่ำเดือน 3 ของทุกปีเป็นวันเริ่มต้นของการเฉลิมฉลองสมโภชน์องค์พระธาตุพนมจำลอง

Share

กระดานข่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

  • หนังสือแจ้งโรงเรียนในสังกัด
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.กส.2
  • ข่าวแจ้งประชุม สพป.กส.2
  • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

More Topics »

More Topics »