Get Adobe Flash player

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายสุรเชษฐ์ พละเอ็น รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ ในทางวิชาการ ศิลปะ การแสดงออกด้านดนตรี นาฏศิลป์ และทักษะด้านอาชีพ และสนับสนุนผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการดำเนินงานใน กิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนของเครือข่าย เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับภาค และระดับประเทศ ต่อไป ทั้งนี้ประธานในพิธีได้เยี่ยมชมให้กำลังใจคณะกรรมการ นักเรียน และชื่นชมผลงานนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

Share