Get Adobe Flash player

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ได้เป็นประธานเปิดในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

ภาพถ่ายทั้งหมด

Share