Get Adobe Flash player

พิธีทอดผ้าป่าการกุศล

เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒  ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่  ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒  เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างบ้านนักเรียนตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจ “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ” ปี 2560   สร้างส้วมและจัดตั้งกองทุนสวัสดิการนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒

ภาพถ่ายเพิ่มเติม  

                                          

ภาพถ่ายเพิ่มเติม  

Share