Get Adobe Flash player

กิจกรรมวันสงกรานต์

ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญ สรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ หรือ วันปีใหม่ไทย ประจำปี 2560 โดย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรในสังกัด ได้ร่วมอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวันสงกรานต์อันดีงามของไทยให้คงอยู่ และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัว

Share