Get Adobe Flash player

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงสร้างรายวิชา

เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผอ.สพป.กาฬสินธุ เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงสร้างรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้รายวิชา ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ โรงแรมธนินทรกรีนปาร์ค จังหวัดร้อยเอ็ด

Share