Get Adobe Flash player

ประชุมชี้แจงการพัฒนาผู้บริหาร

เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค จ.ร้อยเอ็ด ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการพัฒนาผู้บริหารและครูผู้สอนในการออกแบบการจัดการเรียนและการจัดทำแผนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

Share