Get Adobe Flash player

แบบ ปพ.3 โรงเรียนในสังกัด

ข่าวสารจากศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒

Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
290 Topics

Recent Discussions

0 Replies emo
Topic started 4 weeks 2 days ago by janjeera
21 Views
0 Replies emo
Topic started 2 months 3 weeks ago by janjeera
73 Views
0 Replies emo
Topic started 3 months 3 weeks ago by kajon
162 Views
0 Replies emo
Topic started 4 months 3 weeks ago by Admin
106 Views
0 Replies emo
Topic started 4 months 4 weeks ago by Admin
164 Views
0 Replies emo
Topic started 4 months 4 weeks ago by Admin
121 Views
0 Replies emo
Topic started 4 months 4 weeks ago by Admin
129 Views
0 Replies emo
Topic started 5 months 6 days ago by Admin
164 Views
0 Replies emo
Topic started 5 months 1 week ago by Admin
398 Views
0 Replies emo
Topic started 5 months 2 weeks ago by Admin
124 Views
0 Replies emo
Topic started 5 months 2 weeks ago by Admin
118 Views
0 Replies emo
Topic started 5 months 2 weeks ago by Admin
112 Views
0 Replies emo
Topic started 5 months 2 weeks ago by Admin
113 Views
0 Replies emo
Topic started 5 months 3 weeks ago by Admin
129 Views
0 Replies emo
Topic started 5 months 3 weeks ago by Admin
391 Views
0 Replies emo
Topic started 6 months 55 minutes ago by Admin
157 Views
0 Replies emo
Topic started 6 months 5 days ago by Admin
162 Views
0 Replies emo
Topic started 6 months 2 weeks ago by Admin
170 Views
0 Replies emo
Topic started 6 months 3 weeks ago by Admin
175 Views
0 Replies emo
Topic started 6 months 3 weeks ago by Admin
158 Views
290 Topics

Who Is Online

Total users online: 0 Members and 57 Guests Online
Legend:  Site Administrator Global Moderator Moderator Banned User Guest
  • Total Messages: 962 | Total Subjects: 951
  • Total Sections: 5 | Total Categories: 17
  • Today Open: 0 | Yesterday Open: 0
  • Today Total Answer: 0 | Yesterday Total Answer: 0
Time to create page: 0.224 seconds

       

ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 และคณะได้มาเยี่ยมการดำเนินการตามโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ณ ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษา รร.ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 นายธนาดุล พาลี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ  การขับเคลื่อนนโยบายโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 169 คน  เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปขับเคลื่อนการดำเนินงานและปฏิบัติงานในสถานศึกษา อ่านต่อ...
นายนายชาญกฤต น้ำใจดี รอง ผอ.สพป.กส.2 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ชั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C. รุ่นที่ 3/2562 ระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2562 อ่านต่อ...

 

 วันที่  7 มีนาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด อ่านต่อ....

 

  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายธนาดุล  พาลี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒  เป็นประธานเปิดการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและความรับผิดทางทะเมิดของเจ้าหน้าที่       อ่านต่อคลิก........

                             

เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อน  อ่านต่อ........

                                

                                                                                                      ภาพกิจกรรมทั้งหมด...

 

 

กระดานข่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

  • หนังสือแจ้งโรงเรียนในสังกัด
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.กส.2
  • ข่าวแจ้งประชุม สพป.กส.2
  • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

More Topics »

More Topics »

 

 amss

EDF

kruthai

IIT

  Click เข้าเว็บ asean ค่ะ

เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.

สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้

 

การจัดส่งข้อมูล e-Library

........

 การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

 การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค