Get Adobe Flash player

หน่วยงานต่างๆ

เว็บไซต์ศูนย์เครือข่าย

ภาพกิจกรรม

 กิจกรรมวันสงกรานต์

ร่วมงาน “นุ่งผ้าไทยเข้าวัดในวันธรรมสวนะ”

ประชุมและนำเสนอประเด็นการตรวจการ

พิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556

ร่วมต้อนรับ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประชุมเชิงปฎิบัติการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการด้านการนิเทศของ ข้าราชการครูและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการสถานศึกษา

พิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพภาษาไทย

เยี่ยมและตรวจสภาพโรงเรียนเอกชนในสังกัด

ออกตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ.

พิธี รับมอบอาคาร โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารภูมิปัญญาไทย

สอนอย่างไรให้ผลสัมฤทธิ์ O-NET สูงขึ้น 21-23 มกราคม

วันครู 2556

รับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนฆ้องชัยเกมส์

พิธีลงนามถวายพระพร 5 ธันวามหาราช

ประชุมกำหนดทิศทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กส.2 ปี 2556

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ติดตามงานการศึกษา

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี ในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2555

ประชุมคณะกรรมการพาคณะครู นักเรียน ไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล นักเรียนรายบุคคล DATA2012

ประชุมโครงการขยายโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ประเมินกลยุทธ์ สพฐ.ระดับสถานศึกษา

การจัดทำข้อมูลเพื่อเตรียมรับการตรวจติดตามกลยุทธ์ สพฐ.

ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ.

เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจประเมินโรงเรียนพระราชทาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62

เตรียมรับประเมินกลยุทธ์ สพฐ.

 

 

th → en
Want
กริยา: want, require, demand, wish, desire, exact, seek, yearn, aspire, crave
คุณศัพท์: athirst, avid
Share

กระดานข่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

  • หนังสือแจ้งโรงเรียนในสังกัด
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.กส.2
  • ข่าวแจ้งประชุม สพป.กส.2
  • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

More Topics »

More Topics »