Get Adobe Flash player

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ]]>

 

หน่วยงานต่างๆ

เว็บไซต์ศูนย์เครือข่าย

สรุปภาพและกิจกรรมทัั้งหมด

การเคารพธงชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เพื่อแสดงเจตจำนงเขตสุจริต

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 นายธนาดุล พาลี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

นายนายชาญกฤต น้ำใจดี รอง ผอ.สพป.กส.2 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ชั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C. รุ่นที่ 3/2562 ระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2562

วันที่ 10 มีนาคม 2562 การประชุมข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา2561 ณ ห้องประชุมโปงลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 อ่านต่อ...

จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 7 มีนาคม 2562

 กิจกรรมวันสงกรานต์

ร่วมงาน “นุ่งผ้าไทยเข้าวัดในวันธรรมสวนะ”

ประชุมและนำเสนอประเด็นการตรวจการ09พิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556

ร่วมต้อนรับ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประชุมเชิงปฎิบัติการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการด้านการนิเทศของ ข้าราชการครูและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการสถานศึกษา

พิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพภาษาไทย

เยี่ยมและตรวจสภาพโรงเรียนเอกชนในสังกัด

ออกตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ.

พิธี รับมอบอาคาร โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารภูมิปัญญาไทย

สอนอย่างไรให้ผลสัมฤทธิ์ O-NET สูงขึ้น 21-23 มกราคม

วันครู 2556

รับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนฆ้องชัยเกมส์

พิธีลงนามถวายพระพร 5 ธันวามหาราช

ประชุมกำหนดทิศทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กส.2 ปี 2556

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ติดตามงานการศึกษา

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี ในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2555

ประชุมคณะกรรมการพาคณะครู นักเรียน ไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล นักเรียนรายบุคคล DATA2012

ประชุมโครงการขยายโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ประเมินกลยุทธ์ สพฐ.ระดับสถานศึกษา

การจัดทำข้อมูลเพื่อเตรียมรับการตรวจติดตามกลยุทธ์ สพฐ.

ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ.

เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจประเมินโรงเรียนพระราชทาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62

เตรียมรับประเมินกลยุทธ์ สพฐ.

 

 

 
Share

กระดานข่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

  • หนังสือแจ้งโรงเรียนในสังกัด
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.กส.2
  • ข่าวแจ้งประชุม สพป.กส.2
  • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

More Topics »

ข่าวสารจากศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒

  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
 เลขที่ 312 หมู่ 4 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46170 
โทรศัพท์  0-4388-9546-49   โทรสาร  0-4388-9534

webmaster :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.